Logo

Kabaret  Sténkdéier 

Vir bäi an hanne widder

De Kabaret Sténkdéier presentéiert a Kollabotatioun mam
Nationale Literaturzenter de Programm 2009:

den 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 Oktober 2009
an den 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 November 2009
am Keller vun der Maison Servais zu Miersch um 20.00 Auer

an den 25 - 26 - 27 - 28 November 2009
am Mierscher Kulturhaus um 20.00 Auer

RESERVATIOUN UM: 47 08 95 - 1
www.luxembourgticket.lu
Aus organisatoresche Grënn si keng Verlängerunge méiglech! Duefir maacht iech bäi, am XXXL-Tempo!
De Programm 2009 ...ET SPILLEN:
Géraldine Posing, Irène Zeimes,
Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer

TEXTER:
Tom Kraemer, Remy Kraus,
Roland MeyerREGIE A MUSEK:
Roland MeyerEntrée: 15 Euro - Studenten: 5 Euro


Vir bäi an hanne widder. Sou seet een, wann ee keen Auswee méi weess, wann een net méi weess wou aus a wou an, wann d'Kar am Dreck stécht.
Mir stiechen an der Kris. Mir trëppelen op der Plaz, komme kee Schratt weider: mir si vir bäi an hanne widder!
Mee als gutt Lëtzebuerger mécht dat eis net vill aus... oder?