Logo

Kabaret  Sténkdéier 

KREESVERKÉIER

De Kabaret Sténkdéier presentéiert a Kollabotatioun mam
Nationale Literaturzenter de Programm 2008:

den 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 29 - 30 - 31 Oktober 2008
an den 12 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 November 2008
am Keller vun der Maison Servais zu Miersch um 20.00 Auer

an den 26 - 27 - 28 - 29 November 2008
am Mierscher Kulturhaus um 20.00 Auer

RESERVATIOUN UM: 47 08 95 - 1
www.luxembourgticket.lu
Aus organisatoresche Grënn si keng Verlängerunge méiglech! Duefir maacht iech bäi, am XXXL-Tempo!


ET SPILLEN:
Géraldine Posing, Michèle Turpel,
Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer

TEXTER:
Tom Kraemer, Remy Kraus,
Roland MeyerREGIE A MUSEK:
Roland MeyerEntrée: 15 Euro - Studenten: 5 Euro


Am Kreessall fänkt alles un ... virdru war de Verkéier
Alles muss ronn dréien, e Liewe laang; doru schaffe mir Dag fir Dag.
Also fuere mir stänneg am Kreesverkéier.
Dacks fanne mir déi richteg Ausfahrt net - kee Problem, dann dréie mir alt nach eng Ronn.
A wéi dacks dréie mir eis am Krees!?