Logo

Kabaret « Sténkdéier »

Net mäi Béier

De Kabaret Sténkdéier presentéiert a Kollabotatioun mam
Nationale Literaturzenter de Programm 2006:

den 19 - 20 - 21 - 24 - 26 - 27 - 28 Oktober 2006
an de 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 November 2006
am Keller vun der Maison Servais zu Miersch um 20.00 Auer

an de 22 - 23 - 24 - 25 November 2006
am Mierscher Kulturhaus um 20.00 Auer

RESERVATIOUN UM: 47 08 95 - 1
www.luxembourgticket.lu
Aus organisatoresche Grënn si keng Verlängerunge méiglech! Duefir maacht iech bäi, am XXXL-Tempo!
FotoenET SPILLEN:
Michèle Turpel, Pierre Alzin,
Raymond Bertemes, Tom Kraemer

TEXTER:
Tom Kraemer, Remy Kraus,
Roland MeyerREGIE A MUSEK:
Roland MeyerEntrée: 12,50 Euro - Studenten: 5 Euro


Dat geet mech näischt un ! Do kann ech näischt man !
Do halen ech mech ewech !
Sou kloen a riede sech eraus, do wou et hinnen an de Krom passt :
Ministeren, Politiker, Staat a Gemeng, Aktionnären, Patronen, Direkteren, Presidenten, Gewerkschaftler, Traineren, Spiller, Elteren, Erzéier, … a mir bal alleguer.
Jidderee kuckt no sech, sicht fir säi Kapp aus der Schléng ze zéien !
… an déi aner ? Mäin Noper, meng Matmënschen ?
Allez, allez, dat ass net mäi Béier !Fotoën aus dem Mierscher Kulturhaus

Fotoën aus de Prouwen
Fotoen