Logo

Kabaret « Sténkdéier »

SCHÉI GEBIISCHT

De Kabaret Sténkdéier presentéiert a Kollabotatioun mam
Nationale Literaturzenter de Programm 2004:

den 21 - 22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 30 Oktober 2004
an de 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 November 2004
am Keller vun der Maison Servais zu Miersch um 20.00 Auer

an de 24 - 25 - 26 November 2004
am Mierscher Kulturhaus

RESERVATIOUN UM: 47 08 95 - 1
www.luxembourgticket.lu
Aus organisatoresche Grënn dëst Joer keng Verlängerungen!
Wien d'Saach verpasst, ass ebe Schéi gebiischt!


Décoren: George Baden

ET SPILLEN:
Michèle Turpel, Pierre Alzin,
Raymond Bertemes, Tom Kraemer

TEXTER:
Tom Kraemer, Remy Kraus,
Roland MeyerREGIE A MUSEK:
Roland MeyerEntrée: 10 Euro - Studenten: 5 Euro


Pech... Pannen... an anere Misär, net nëmme no de Walen!
Wie krut net schonn eng Gehéierlech op den Hutt, op den Deckel?!
Wie gouf net schonn hanner d'Liicht gefouert, ugeschmiert?!
Wie stung net schonn do wéi ee beschassent Hung, ugeschass, schéi gebiischt?!
Maja, da wësst dir jo, vu wat mir schwätzen,
...
oder hat dir eppes anescht gemengt?